Eesti Majanduse Teataja

Eesti Majanduse Teataja on 1991. aastast ilmuv rakenduslik majandusajakiri.

Meie eesmärk on anda ettevõtte igapäevatöös vajalikku infot ja oskusteavet.

Avaldame majandustegevuse seisukohalt olulisi õigusakte ja nende muudatusi, mida selgitavad-kommenteerivad tunnustatud asjatundjad.

Põhiteemad on seni olnud maksud, raamatupidamine, toll ja töösuhted. Nüüd, kui Eesti on Euroopa Liidu liige, järjest rohkem kaubandusreeglid, ka toote ohutus, keskkonnanõuded, tööjõu regulatsioon ja toetused. Teavitame, mis toimub ELi õigusruumis nii seadusandluse kui ka õigusaktide tasandil. Regulaarselt avaldame majanduskroonikat ja -statistikat ning analüüsiartikleid.

Ajakiri ilmub kord kuus, keskmine maht on 104 lk. Põhinumbritele toeks koostame kolm korda aastas mahukaid õigusaktide teemakogumikke, mis ajakirja tellijaile on tasuta.

Kunagisest välismajanduse infobülletäänist on aastatega kujunenud mahukas käsiraamatu väärtusega ajakiri. Seda loevad nii raamatupidajad, audiitorid, ametnikud, diplomaadid ja juristid kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad, üliõpilased, konsultandid ja juhid.