Nr 8 (303)/2016

Eesti majanduskroonika: juuli 2016

Lühisõnumeid, teateid ja uudiseid Eesti majandusest 2016. aasta juulis.

 

UUDISED, UURINGUD JA ANALÜÜSID

Euroopa Keskpanga majandusülevaate kokkuvõte

Finantsturu volatiilsus, mis järgnes Ühendkuningriigi rahvahääletusele Euroopa Liidu liikmesuse üle, on olnud lühiajaline. Kasvanud on aga ebakindlus maailmamajanduse väljavaate suhtes ning samal ajal osutavad teise kvartali värsked andmed üleilmse majandustegevuse ja kaubanduse loidusele.

 

Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta kolme kuu ülevaade

Maaeluministeeriumi uus ülevaade annab Eesti piimatöötlemise sektori olukorrast muret tekitava pildi, kirjutab Joosep Lukk maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonnast. Toorpiima ja piimatooteid toodetakse Eestis küll rohkem kui aasta tagasi, ent langenud on nii kokkuostu-, väljamüügi- kui ka jaehinnad, peale selle ka töötajate arv. Kokkuvõttes tähendab see, et Eesti piimatööstused on aasta esimese kolme kuuga jäänud 6,4 miljoni eurosesse kahjumisse.

 

Eesti päritolu alkoholi eksport I poolaastal kasvas

Statistikaameti väliskaubanduse praktikant Hanna Pook ja Statistikaameti juhtivstatistik-metoodik Evelin Puura kirjutavad, et Eestis toodetud alkoholi koguseline eksport kasvas 2016. aasta esimesel poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kodumaiste käsitööõllede eksport on sama perioodi võrdluses suurenenud 81 korda ja neid eksporditi 2016. aasta esimesel poolaastal 18 riiki.

 

ETTEVÕTJALE, RAAMATUPIDAJALE

Majandusaasta aruande olulisus, esitamine ja mitteesitamise tagajärjed

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õigusainete ja etiketi lektor Laivi Annus-Anijärv selgitab, et ettevõtte majandustegevus on pidev protsess ja sellele tuleb mingil hetkel joon alla tõmmata ning kokkuvõte teha. Seetõttu jagataksegi ettevõtte tegevus tinglikult perioodideks ja koostatakse nende perioodide kohta raamatupidamisaruanded.

 

Andmete esitamisest Statistikaametile

Statistikaameti aruannete küsimisse on tänavu lisandunud ettevõtjates ärevust tekitav noot. Kevadel öeldi avalikult välja, et kui aruandeid tähtajaks ei esitata, kaalutakse seaduses ette nähtud sunniraha rakendamist. Eesti Majanduse Teataja püüab mõista ja lugejatele vahendada, mis toimub.

 

Firmaautode erakasutuse maksustamisest

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna peaspetsialisti Risto Kaarna artikkel selgitab, et valitsus kiitis heaks rahandusministeeriumi ettepaneku muuta ettevõtete sõiduautode erakasutuse maksustamist. Tegemist on põhjaliku süsteemimuudatusega, mille eesmärk on korraga muuta maksustamist õiglasemaks kogu ühiskonnas ja vähendada bürokraatiat.

 

Tööstusomandi õiguskaitse rakendamine ettevõttes

Eesti ja Euroopa patendivolinik Moorlat & Ko Patendibüroost, Ott Moorlat, annab ülevaate, kuidas kaitsta ettevõtte tegevusega tekkinud tarkust ja sellel tarkusel põhinevat teenust või toodet nii, et ettevõtte kasumit maksimeerida ja konkurentide vastu kaitset omada.

 

Juhend pakkumismahhinatsioonidega võitlemiseks riigihangete läbiviimisel

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) väljatöötatud juhend selgitab, millised on levinumad pakkumismahhinatsioonide vormid (pakkumuste roteeruv esitamine, turu jagamine jne), millised turu tingimused soodustavad pakkumismahhinatsioonide esinemist, mida hankemenetluse korraldamisel tähele panna ning milliste tunnuste abil pakkumismahhinatsioone tuvastada.

 

Ühisrahastuse Hea Tava

FinanceEstonia ja Advokaadibüroo Deloitte Legal koostöös on loodud Ühisrahastuse Hea Tava kõikide ühisrahastuse võimalusi pakkuvate internetipõhiste portaalide pidajatele, kes on käesoleva Hea Tavaga ühinenud, tegevusjuhiste andmiseks. Hea Tava järgimine ei vabasta ühisrahastusportaali pidajat õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest.

 

Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg

Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja nõuete kohaldamisest.

 

KOLUMN

Alkoholiaktsiisist ja piirikaubandusest

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri Dmitri Jegorovi kolumn võtab vaatluse alla Lõuna-Eesti piiriäärse alkoturismi teema, mille tõstatamine on kindlasti kasulik piiri ääres asuvatele poodide pidajatele endile ja sarnaneb üha rohkem promokampaaniaga, kui tõsise murega maksulaekumiste pärast.

 

Pokemonid ja uus reaalsus

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalauruseõppe lõpetanud Marti Lillemägi võtab vaatluse alla selle, kuidas tänavu suvel haaras paari nädalaga kümneid miljoneid inimesi uus mobiilimäng Pokemon GO, mis sidus endaga pärismaailma ja mobiiltelefonis tarkvara toel kuvatavad virtuaalelukad. Miks see mäng nii plahvatuslikult levis ja mis selles vallas veel tulemas on?

 

ÕIGUSAKTID

  • Vabariigi Valitsuse määrus − “Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord”
  • Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus − “Nõuded majutusettevõttele” (terviktekst)
  • Riigihalduse ministri määrus − “Toetuse andmise tingimused tegevuseks “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks perioodil 2017–2023”