Nr 10 (305)/2016

Eesti majanduskroonika: september 2016

Lühisõnumeid, teateid ja uudiseid Eesti majandusest 2016. aasta septembris.

 

UUDISED, UURINGUD JA ANALÜÜSID

Suvine majandusprognoos

Tuginedes üldisele majanduskonjunktuuri jätkuvale nõrkusele enamikes valdkondades ning kasvuväljavaadete halvenemisele, on rahandusministeerium majanduskasvu prognoosi allapoole korrigeerinud. 

E-residentidele pangakontode avamise hõlbustamise võimaluste analüüs

Rahandusministeerium analüüsis võimalusi, kuidas saaksid e-residendid avada pangakontot nii, et ei peaks ise Eestisse ja panka kohale tulema. Eesti Majanduse Teataja avaldab analüüsi osaliselt.

 

ETTEVÕTJALE, RAAMATUPIDAJALE

Käibemaksusumma arvutamine ja tasumine

Eesti Majanduse Teataja avaldab maksu- ja tolliameti värskendatud selgitused ja näited käibemaksu tasumise kohta. 

Pankrotid Eestis 2015

Krediidiinfo AS on pankrotiuuringuid Eesti ettevõtete kohta koostanud alates 2000. aastast. 16 aasta jooksul on pankrottide arv lainetena nii kasvanud kui ka kahanenud, saavutades tipptaseme 2009. aastal ülemaailmse majanduskriisi tagajärjel. Alates 2010. aastast on pankrottide arv pidevalt kahanenud kord kiiremas, kord aeglasemas tempos.

Pikad tööpäevad ja töölähetus

Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna selgitab, kuidas arvestada tööaega, kui töö iseloom nõuab liikumist ja seadmete paigaldamist Eesti erinevates paikades, kuhu jõudmine ja kust naasmine võib võtta tunde.

 

KOLUMN

Tõelise turumajanduse algus

TÜ majandusteaduskonna magistrant Marti Lillemägi kirjutab sellest, kuidas jagamismajandus toimib ja elu muudab.

 

ÕIGUSAKTID

  • Mõõteseadus (terviktekst)
  • Majandus- ja taristuministri määrus – kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad
  • Põllumajandusministri määrus – salmonellooside tõrje eeskiri (terviktekst)


Selle numbriga koos kaasanne: KORTERIÜHISTUTELE 2016