Nr 9 (304)/2016

Eesti majanduskroonika: august 2016

Lühisõnumeid, teateid ja uudiseid Eesti majandusest 2016. aasta augustis.

 

UUDISED, UURINGUD JA ANALÜÜSID

 

Ülevaade füüsiliste isikute 2015. aasta tuludeklaratsioonide koondandmetest

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde koostatud ülevaatest selgub, et kokku puudutasid 2015. aasta eest esitatud tuludeklaratsioonid 667 138 inimest. Võrreldes 2014. aastaga deklareeris 2015. aasta eest oma tulusid 240 inimest rohkem. Ühisdeklaratsiooni esitanud inimeste arv kasvas 4280 isiku võrra.

 

Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste sõiduautode kasutamise andmete analüüs

Rahandusministeeriumi kokku kutsutud töörühm analüüsis 2016. aasta esimeses pooles läbi valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate asutuste sõiduautode kasutamise andmeid. Analüüs tehti täienduseks riigikontrolli auditile. Eesti Majanduse Teataja avaldab analüüsi osaliselt.

 

Heaolu arengukava 2016–2023

Sotsiaalministeeriumis valminud heaolu arengukava koondab tööpoliitika, sotsiaalkaitsepoliitika ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise poliitika strateegilised eesmärgid. Arengukava koostati vajaduse tõttu luua eelnimetatud valdkondade poliitika kujundamisel ühtne strateegiline alus, mis arvestaks samal ajal inimeste, ühiskonna ja majanduse vajadustega, demograafilistest ja sotsiaalmajanduslikest trendidest tulenevate ülesannetega, rahvusvaheliselt võetud kohustustega ning riigi võimalustega.

 

ETTEVÕTJALE, RAAMATUPIDAJALE

 

Muudatustest maksukorralduse seaduses ning elektroonilise side seaduses

Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Tanel Ruusmaa selgitab rahandusministeeriumis valminud ja juba enne kooskõlastamist palju kirgi kütnud maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse elnõu. Muuhulgas selgub, kuidas maksu- ja tolliamet tulevikus sideettevõtjatelt andmeid küsida saab.

 

Piiratud käibemaksukohustuslane

Piiratud kohustustega käibemaksukohustuslane on isik, välja arvatud ettevõtlusega mittetegelev füüsiline isik, kes on registreeritud või kes on kohustatud end registreerima piiratud maksukohustuslasena (KMS § 21). Teise liikmesriigi piiratud maksukohustuslane on isik, sealhulgas juriidilise isiku staatuseta varakogum või isikuteühendus, kes on selles liikmesriigis käibemaksuga maksustamiseks registreeritud ning kelle maksukohustused vastavad piiratud maksukohustuslase maksukohustustele. Mida see staatus veel kaasa toob, saab teada maksu- ja tolliameti värskendatud selgitustest.

 

Riigireform arvestusteenuse valdkonnas käib täie hooga

Riigi Tugiteenuste Keskus on rahandusministeeriumi hallatav riigiasutus, mille põhiülesanneteks on riigi raamatupidamise ning personali- ja palgaarvestuse korraldamine, sealhulgas teenuste osutamine kuue ministeeriumi valitsemisala asutustele. Järgnevalt sellest, kuidas riigireform tugiteenuste osutamist muudab.

 

Lühidalt maa korralisest hindamisest

Augusti lõpus kirjutati Postimehes sellest, et maa maksustamishind võib lähiajal tõusta. Põhjuseks keskkonnaministeeriumis valminud maa hindamise seaduse eelnõu, mis tooks mõnes vallas justkui automaatselt kaasa maamaksu kuni kümnekordse tõusu. Keskkonnaministeeriumi selgitus teavitab, kuidas asjad seaduse ettevalmistajate poolelt paistavad.

 

KOLUMN

 

Uus võidujooks kosmosesse

Tartu Ülikooli majandusmagistrant Marti Lillemägi kirjutab sellest, kuidas kosmose uurimise ja kosmoses leiduvate ressursside kasutamisega seotu on taas tähelepanu keskpunkti tõusnud. Eraettevõtjad kavandavad lendu Marsile, satelliidid muutuvad järjest väiksemaks ja võimekamaks, asteroidid võivad peita muinasjutulisi varandusi ja päikesesüsteemile lähima tähe ümber avastati tiirlemas Maa-sarnane planeet.

 

25 aastat taasiseseisvunud Eesti Vabariiki

Statistikaameti peaanalüütik Mihkel Servinski ning analüütikud Marika Kivilaid ja Greta Tichler pakuvad killukesi riiklikust statistikast, mis aitavad otsustada, kas 25 aastat taasiseseisvust on olnud lühike või pikk aeg ja mis sellel perioodil meie igapäevaelus muutunud on.

 

ÕIGUSAKTID

  • Õppetoetuste ja õppelaenu seadus (terviktekst)

 

Selle numbriga koos kaasanne: TÖÖOHUTUS 2016