Nr 2 (309) / 2017

Juhtkiri

E – kas eliit või säilitusaine?

Eesti majanduskroonika: jaanuar 2017

Lühisõnumeid, teateid ja uudiseid Eesti majandusest 2017. aasta veebruaris.

 

UUDISED, UURINGUD JA ANALÜÜSID

Maksu- ja Tolliameti kokkuvõte 2016. aastast

2016. aastal laekus maksutulu ligi 327 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem ja laekumine ületas eelarveootusi ligi 8,2 miljoni euroga.

Välistööjõu nullbürokraatia: 24 ettepanekut välismaalt oskustöötajate värbamise lihtsustamiseks

Eesti Tööandjate Keskliit algatas juulis 2016 välismaalaste nullbürokraatia projekti, mille raames kutsusime nii tööandjaid kui ka välismaalastest töötajaid kirjeldama probleeme, mis takistavad välistööjõu värbamist ning välistöötajate Eestisse elama ja tööle asumist.

 

ETTEVÕTJALE, RAAMATUPIDAJALE

Millal ja milleks on vajalik ostuanalüüs?

Vandeaudiitor Kristiine Villemi kirjutab, et vastavalt RTJ 11-le kajastatakse raamatupidamise aastaaruannetes äriühendusi ostumeetodil, välja arvatud ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvate äri- ühenduste puhul, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil. 

Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal

Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel. 

Brändide rahaline väärtus

Moorlat&Ko Patendibüroo OÜ Eesti ja Euroopa patendivolinik Ott Moorlat kirjutab, et suvalise toote reklaamimine on vaid osa brändi kommunikatsiooni kavast, mille hulka kuulub veel näiteks sponsorlus, kaubamärgi ja toote disaini registreerimine, et saada prioriteet teatud toodete tööstuslikuks tootmiseks.

 

KOLUMN

Punase tulekuke aasta

TÜ majandusteaduskonna magistrant Marti Lillemägi kolumnis räägitakse sellest, et kuigi Donald Trump on ametisse astunud ja esimesed otsusedki teinud ning maailm on seetõttu ärevil, võib globaalsel majandussuhete mängulaual võitjaks osutuda hoopis Hiina.

 

ÕIGUSAKTID

  • Tulumaksuseadus (terviktekst)


Terake tarkust

Eelmisel kuul meedias levinud mõtteid majandusest.