Nr 3 (310)/2017

JUHTKIRI

Töötamise haruldaseks muutuv luksus


Eesti majanduskroonika: veebruar 2017

Lühisõnumeid, teateid ja uudiseid Eesti majandusest 2017. aasta veebruaris.

 

UUDISED, UURINGUD JA ANALÜÜSID

Intressimäärad jäid muutmata

Euroopa Keskpanga president Mario Draghi selgitab Euroopa Keskpanga otsust jätta baasintressimäärad muutmata. Eeldatakse jätkuvalt, et need püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel pikema aja vältel ning tunduvalt kauem, kui tehakse netovaraoste. 

Jagamismajanduse hetkeseis Eestis

Eesti positsioon digiriigina võimaldab meil olla katselavaks uutele 21. sajandi platvormlahendustele ning teerajajaks jagamismajanduse valdkonnas. 

Tarbijakaitse olukorrast Eestis (elanike hinnangute alusel)

Eesti Majanduse Teataja avaldab värskest uuringust osa, mis puudutab tarbijate teadmisi oma õigustest ja nende kaitsest, kokkupuuteid tarbijakaitsealaste murede ja ebaausate kauplemisvõtetega, aga ka tarbijate käitumist ostetud kaupade ja teenustega kaasnenud probleemide korral.

 

ETTEVÕTJALE, RAAMATUPIDAJALE, PERSONALIJUHILE

Füüsilise isiku residentsuse määramise juhend

Residendist füüsilistel isikutel tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsioon eelmise kalendriaasta tulu kohta ajavahemikus 15. veebruarist kuni 31. märtsini 2017. Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. 

Ravikindlustus aitab haigekassa puudumisel

Ravikindlustus on mõeldud eelkõige neile, kellel puudub riiklik haigekassa ravikindlustus. Lisaks on ravikindlustusest abi, kui eelistatakse külastada eraarste ning kiiremat asjaajamist. Tegemist on vabatahtliku ravikindlustusega, mis aitab maandada ravikuludega seotud riske. 

Kutsehaigestumise raporti täitmise juhend

Kutsehaiguse puhul tuleb vastavalt määrusele “Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” läbi viia ettevõttesisene uurimine ning uurimine lõpeb kutsehaigestumise raporti koostamisega. 

Ökoefektiivsuse mõõtmine ja rakendamine ettevõttes

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektori doktor Helle Noorvälja ja T.R. Tamme Auto OÜ keskkonnakaitse juhtivspetsialisti magister Taavi Puusepa artikkel keskendub ökoefektiivsuse mõõtmise ja rakendamise temaatikale lämmastikväetisi tootva ettevõtte näitel.

Eesti töökeskkond Tööinspektsiooni pilgu läbi

Me ei saa lubada olukorda, kus töötamine on Eestis eluohtlik ettevõtmine. Üks olulisi tegevusi on riiklik järelevalve, mida teeb Tööinspektsioon ning mille kohta saab lugeda töökeskkonna 2016. aasta ülevaatest.

 

KOLUMN 

Riigikohtu lahendid, mis on seotud kinnisvaraga

Advokaadibüroo Teder kinnisvara- ja ehitusvaldkonna juht Pille Pettai ja advokaadibüroo Teder juriidiline assistent Rasmus Õisma tõstavad 2017. a jaanuari ja veebruari kinnisvaraga seotud Riigikohtu lahenditest esile kolm lahendit, mis käsitlevad kaasomaniku ostueesõigust, ehitus- ja kasutusloa vaidlustamist ja üürnikule parenduste hüvitamist pärast üürilepingu lõppemist.

 

RIIGIKOHTU OTSUS

Riigikohtu halduskolleegiumi kohtuotsus: kuidas seadusi järgides ehitada?

 

ÕIGUSAKTID

Mahepõllumajanduse seadus (terviktekst)

 

TERAKE TARKUST

Eelmisel kuul meedias levinud mõtteid majandusest.